Teknik ve EmniyetAygaz Doğal Gaz LNG sistemlerinde kullanılan tüm ekipmanlar, 3.parti kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmaktadır. Aygaz Doğal Gaz LNG sistemleri, uluslararası standartlara (TS EN 13458-3) uygun ölçülerde tesis edilmekte ve emniyet altına alınmaktadır:

LNG tank sahası, çevresel etkilere karşı, tel çit uygulaması ile koruma altına alınmaktadır.

LNG stok tankı içindeki LNG’nin çevreye yayılması ihtimaline karşı, Aygaz Doğal Gaz LNG sistemleri, tank hacmine ve çevresel koşullara bağlı olarak, tank havuzu içine tesis edilmektedir.

Deprem koşullarına uygun olarak, Aygaz Doğal Gaz LNG sistemlerinin tank beton kaideleri ve ankraj sistemleri statik hesapları, özel olarak projelendirilmektedir.

Yangın ve yıldırıma karşı, LNG tank ve ekipmanlarının topraklaması, standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

Tüm çalışanlarımız ve kamyon tanker operatörlerimiz, gerek LNG kullanımı ve işletilmesi için gerekse de genel taşıma kuralları ve emniyet konularında sürekli olarak eğitilmekte ve sertifikalandırılmaktadır.

Sadece Aygaz Doğal Gaz çalışanlarına değil aynı zamanda gaz kullanıcılarına yeterli doküman, bilgi desteği sağlanmakta ve gerek LNG tesisinin kurulması esnasında, gerekse devreye almada ve sonrasında çalışır durumdaki sistemin detaylı bir şekilde anlatıldığı eğitimler uygulamalı olarak verilmektedir.

LNG tank sahası, olası tehlikeler ve alınacak önlemlere ilişkin uyarı levhaları ve etiketler ile donatılmaktadır.

Tank hacmine bağlı olarak, LNG sistemlerinde kuru kimyevi tozlu yangın söndürücüler bulunmalıdır.

Sistem devreye alındıktan sonra ise müşterilerin karşılaşabilecekleri sorunlar ve ihtiyaçlar için her türlü bilgi aktarımı ve teknik destek 24 saat boyunca gerek telefonla gerekse yerinde müdahale ile verilmektedir. Beklenmedik arızaları en aza indirmek için de Aygaz Doğal Gaz yetkili teknik servisleri tarafından ekipmanların yıllık bakımları yapılmaktadır.