TarihçeTürkiye doğal gaz piyasası, “doğal gazın, kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde, çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanılmasına sunulması” amacı doğrultusunda, 2/05/ 2001 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4646 sayılı “Doğal Gaz Piyasası Kanunu” ile özelleştirme sürecine girmiştir. Bu kanun kapsamındaki özel şirket faaliyetlerinde yer almak ve ayrıca doğal gaz alanında ortaya çıkacak Türkiye içinde ve dışındaki fırsatlardan yararlanmak üzere Aygaz Doğal Gaz şirketleri kurulmuştur.

Doğal Gaz sektöründe aktif ve önemli bir yer alma ortak hedefi doğrultusunda, Koç Topluluğu ile uluslararası alanda petrol ve doğal gaz sektörünün en büyük şirketlerinden Norveç’li Statoil arasında 17/11/ 2000 tarihinde bir işbirliği anlaşması imzalanmış ve bu çerçevede; toptan satış faaliyetinde bulunmak üzere 01/4/ 2004 tarihinde Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş., sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) iletimi faaliyetinde bulunmak üzere 02/4/2004 tarihinde Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. şirketlerimiz kurulmuştur. 29/06/2004 tarihinde BOTAŞ ile LNG tedarik anlaşması imzalanmış ve müşteriye ilk gaz sevkiyatımız 01/07/2004 tarihinde gerçekleştirilerek, grubumuzun ve şirketlerimizin doğal gaz sektöründeki ilk faaliyetleri başlamıştır.

Doğal gaz piyasasında faaliyet göstermekte olan Aygaz Doğal Gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışı ve iletimine ilave olarak, 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle boru hatları üzerinden serbest tüketici statüsündeki kullanıcılara doğal gaz tedarik etmeye başlamıştır.

Yurt içi toptan satış faaliyetini ithalat yaparak geliştirmeyi hedefleyen Aygaz Doğal Gaz, 20 Mayıs 2010 tarihinden geçerli ve 10 yıl süreli ithalat lisansını (spot LNG) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan almıştır.