PNG Tarifesi

  • Sözleşme miktarı ve tüketim profiline bağlı olarak, serbest tüketiciler için toptan satış fiyatı belirlenmektedir.
  • Dağıtım bölgesi içinde yer alan serbest tüketicilere uygulanacak fiyatlara, ilgili şehir için doğal gaz dağıtım şirketine ödenecek taşıma bedeli ilave edilir.
Açıklamalar :

  • 1 Sm3 doğal gaz, 15oC ve 1,01325 bar mutlak basınçtaki 1 m3 doğal gaz hacmine eşittir.
  • Satış fiyatlarında, doğal gazın 9.155 kcal/Sm3 üst ısıl değeri esas alınmaktadır.
  • Fiyatlara ÖTV ve KDV dahil edilecektir.