LNG Tarifesi
LNG Toptan Satış Tarifesi = Terminal LNG Satış Fiyatı + Nakliye Payı + Yatırım Payı

Açıklamalar :
  • 1 m3 doğal gaz, 15oC ve 1,01325 bar mutlak basınçtaki 1 m3 doğal gaz hacmine eşittir.
  • Satış fiyatlarında, doğal gazın 9.155 kcal/Sm3 üst ısıl değeri esas alınmaktadır.
  • Fiyatlara ÖTV ve KDV dahil edilecektir.