LNG Nedir?


Doğal gazın atmosferik basınçta yaklaşık olarak -162oC’ye soğutulması ile elde edilen LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz); kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan sıvı fazda bir yakıttır. Sıvı fazda taşınır ve depolanır, gaz fazında ise tüketime sunulmaktadır. Doğal gazın sıvılaştırılması aşamasında, doğal gazın bünyesinde bulunan ağır hidrokarbonlardan arındırılması, LNG’nin doğal gaza kıyasla daha temiz ve daha yüksek enerji değerine sahip olmasını sağlamaktadır.