Kalite ve SEÇ Politikamız


Kalite ve SEÇ Politikamız
Aygaz Doğal Gaz hedefleri doğrultusunda;
 • doğal gazın tüketiciye sunulması süreçlerini en etkin şekilde yürütmeyi ve Kalite ve SEÇ performansını sürekli geliştirerek sektörümüzde öncü olmayı,
 • LNG ve PNG’nin toptan satış, iletim ve satış sonrası hizmetlerini en verimli şekilde yürüterek, Kalite ve SEÇ kapsamında montaj ve iletim işlemleri için tedarikçilerini eğitmeyi,
 • hizmetlerini, tüm paydaşlarına azami fayda yaratacak şekilde sunmayı,
 • tüm müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz bir şekilde karşılayarak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
 • faaliyetlerini, yasal mevzuatlara ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi,
 • ürün ve hizmet aldığı tüm tedarikçi ve iş ortaklarının bilinçlenmesini ve faaliyetlerini Aygaz Doğal Gaz ile aynı anlayışla yürütmelerini sağlamayı,
 • teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performansını yakından izlemeyi,
 • iş süreçlerinin etkin yürütülmesi amacı ile çalışanlarını eğitmeyi ve gelişimlerini sağlamayı,
 • faaliyetlerindeki riskleri belirleyerek kontrol altına alıp en aza indirmeyi,
 • sıfır kaza ve sıfır kayıp hedeflemeyi, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
 • ürün ve hizmetlerini önleyici SEÇ anlayışıyla geliştirmeyi ve sunmayı,
 • doğal kaynakları korumayı, en verimli şekilde kullanmayı, atıkları yönetmeyi ve kirlenmeyi önlemeyi,
 • değerlerimizi ve birbirimizi gözetmeyi,

Yönetim politikası olarak belirlenmiştir.
Politika, büyük bir değer olarak şirket saygınlığını belirleyecek şekilde çalışanların ortak sorumluluğudur.