Faaliyet AlanımızTürkiye içinden ve/veya dışından doğal gaz satın almak, Türkiye içinde ve/veya dışında doğal gazı satmak ve pazarlamak, doğal gazın depolanması ve modülasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmak, Türkiye’de, enerji piyasasında liberalleşme ve yeniden yapılanma fırsatlarını aktif bir şekilde değerlendirmek ve yeni iş fırsatlarını takip etmek, bu işleri yapmak için gereken işletme ve tesisleri kurmak ana faaliyet konularımızdır.

2004 yılında kurulan Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. halen; boru hatları üzerinden serbest tüketicilere doğal gazın ve boru hatları üzerinden doğal gaz kullanamayan tüketicilere özel taşıma araçları ile LNG’nin toptan satışı faaliyetlerini yürütmektedir. Bayi ve perakende satış teşkilatı bulunmamakla birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da bölge satış ofislerimiz bulunmaktadır.

Marmara Ereğlisi ve Aliağa’da bulunan irtibat ofislerimiz üzerinden ise, LNG iletim faaliyetlerimiz yürütülmektedir.