ADG LNG Ailesi

Stok Tankı

-162oC’deki sıcaklıktaki LNG’nin sıvı halde depolandığı, iç içe geçmiş iki tanktan oluşan kriyojenik bir tanktır. İçteki paslanmaz tank LNG depolanmakta kullanılırken, dıştaki çelik tank izolasyon amaçlıdır. Tankın dış ortamla ilişkisini minimize etmek ve verimi maksimize etmek amacıyla, tüm Aygaz Doğal Gaz tanklarında perlit malzemesi kullanılmakta ve vakum yöntemi uygulanmaktadır.
Buharlaştırıcılar

İhtiyaç duyulan doğal gaz tüketim miktarının sağlıklı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla, sistemlerde ilave enerji gerektirmeyen atmosferik buharlaştırıcılar kullanılmaktadır. Tüm Aygaz Doğal Gaz LNG sistemlerinde kullanılan buharlaştırıcılar, tamamen alüminyumdan üretildiği için bakım maliyetleriniz minimize edilmektedir. İklim koşullarının ağır olduğu yerlerde ise buharlaştırıcılar, elektrikli ısıtıcılar ile desteklenmektedir. Tüketimin yüksek olduğu uygulamalarda sıcaksulu buharlaştırıcılar kullanılmaktadır.

Diğer Ekipmanlar

Acil durum kesme vanası: Yangın ve deprem gibi acil durumlarda, uzaktan müdahale ile sıvı akışını kesmektedir.


Emniyet vanaları
: Tank içindeki basıncın 5,1 barın üzerine çıkması durumunda açılmak suretiyle tank içindeki gazın tahliye edilmesini sağlamaktadır.


Sıcaklık sensörleri: Gaz fazındaki LNG’nin sıcaklığını ölçmek suretiyle, -18oC’den daha soğuk gazın karbon çeliği hattına ilerlemesini, tank üzerindeki sıvı çıkışlarını kapatarak, engellemektedir. Sistemlerde iki adet sıcaklık sensörü bulunmaktadır.

Multi regülatör – ekonomizer: Gaz hattında basıncın belirlenen değerler arasında kalmasını sağlar. Tank içindeki basıncın artması durumunda devreye girerek, hatta sıvı akışını keser ve gaz akışına izin verir.

Kokulandırıcı: Normal şartlarda kokusuz olan LNG, olası bir kaçak durumunda tespit edilebilmesi amacıyla, merkaptan karışımı ile kokulandırılmıştır.